Guitar Tabs, Chords and Lyrics


be quick or be dead   Iron MaidenFrom: Rafael Dylong [September '95]
      


                         "BE QUICK OR BE DEAD"

                        from IRON MAIDEN's album
                           "Fear of the Dark"

                            transcripted by
                             Rafael DYLONG


  Intro
   x4
e:-------------------------------------|-----------------------------------|
B:-------------------------------------|-----------------------------------|
G:-------------------------------------|-----------------------------------|
D:-1\5-0-0-0-1-0-0-0-1\5-1-3-1-0-0-0-0-|-1\5-0-0-0-1-0-0-0-1\5-3-1-0-------|
A:-------------------------------------|-----------------------------3-----|
E:-------------------------------------|-----------------------------------|


  1.
   x2
e:--------------------------|--------------------------|
B:--------------------------|--------------------------|
G:--------------------------|--------------------------|
D:--------------------7--8--|--------------3--5--8--7--|
A:-5X5X5-5X5X5-5X5X5--5--6--|-5X5X5-5X5X5--1--3--6--5--|
E:-3X3X3-3X3X3-3X3X3--------|-3X3X3-3X3X3--------------|   x2
e:-------------------------------|-------------------------------|
B:-------------------------------|-------------------------------|
G:-------------------------------|-------------------------------|
D:--5-5-5-5--5-5--3--3-3---------|--5-5-5-5--5-5--3--3-3--8--7-8-|
A:--3-3-3-3--3-3--1--1-1--3--3-3-|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--6--5-6-|
E:------------------------1--1-1-|-------------------------------|   x3
e:-----------------------------------------|
B:-----------------------------------------|
G:-----------------------------------------|
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0------|
A:----------------5--------3----------1----|
E:--------------------------------------3--|
e:---------------------------------------|----------------------------------|
B:---------------------------------------|----------------------------------|
G:---------------------------------------|----------------------------------|
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0----|----------------------------------|
A:----------------5--------3----------1--|-3----------------5---------------|
E:---------------------------------------|-1----------------3---------------|
e:-------------------------------------|--------------------------------|
B:-------------------------------------|--------------------------------|
G:-------------------------------------|--------------------------------|
D:--3----5----3--------3----5----3---7-|------------------------8--10---|
A:--1-3--3-5--1-3-5----1-3--3-5--1-3-5-|------------------------6---8---|
E:----1----3----1-3------1----3----1---|--------------------------------|   x4
e:-------------------------------------|-----------------------------------|
B:-------------------------------------|-----------------------------------|
G:-------------------------------------|-----------------------------------|
D:-1\5-0-0-0-1-0-0-0-1\5-1-3-1-0-0-0-0-|-1\5-0-0-0-1-0-0-0-1\5-3-1-0-------|
A:-------------------------------------|-----------------------------3-----|
E:-------------------------------------|-----------------------------------|


  2.
   x2
e:--------------------------|--------------------------|
B:--------------------------|--------------------------|
G:--------------------------|--------------------------|
D:--------------------7--8--|--------------3--5--8--7--|
A:-5X5X5-5X5X5-5X5X5--5--6--|-5X5X5-5X5X5--1--3--6--5--|
E:-3X3X3-3X3X3-3X3X3--------|-3X3X3-3X3X3--------------|   x2
e:-------------------------------|-------------------------------|
B:-------------------------------|-------------------------------|
G:-------------------------------|-------------------------------|
D:--5-5-5-5--5-5--3--3-3---------|--5-5-5-5--5-5--3--3-3--8--7-8-|
A:--3-3-3-3--3-3--1--1-1--3--3-3-|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--6--5-6-|
E:------------------------1--1-1-|-------------------------------|   x3
e:-----------------------------------------|
B:-----------------------------------------|
G:-----------------------------------------|
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0------|
A:----------------5--------3----------1----|
E:--------------------------------------3--|
e:---------------------------------------|----------------------------------|
B:---------------------------------------|----------------------------------|
G:---------------------------------------|----------------------------------|
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0----|----------------------------------|
A:----------------5--------3----------1--|-3----------------5---------------|
E:---------------------------------------|-1----------------3---------------|


                                                                                                                                                    |

e:-------------------------------------|--------------------------------|
B:-------------------------------------|--------------------------------|
G:-------------------------------------|--------------------------------|
D:--3----5----3--------3----5----3---7-|------------------------8--10---|
A:--1-3--3-5--1-3-5----1-3--3-5--1-3-5-|------------------------6---8---|
E:----1----3----1-3------1----3----1---|--------------------------------|


  Rhytm Guitar (Lead Guitar - Solo)
   x2
e:----------------------------------------------------------|
B:----------------------------------------------------------|
G:----------------------------------------------------------|
D:--5--3-5--3-5-3--5--3-5--8-8--5--3-5--3-5-3--5--3-5--3----|
A:--3--1-3--1-3-1--3--1-3--6-6--3--1-3--1-3-1--3--1-3--1-6--|
E:-------------------------------------------------------4--|   x2
e:----------------------------------------------------------|
B:----------------------------------------------------------|
G:----------------------------------------------------------|
D:--7--5-7--5-7-5--7--5-7-1010--7--5-7--5-7-5--7--5-7--5-3--|
A:--5--3-5--3-5-3--5--3-5--8-8--5--3-5--3-5-3--5--3-5--3-1--|
E:----------------------------------------------------------|   x2
e:-------------------------------|-------------------------------|
B:-------------------------------|-------------------------------|
G:-------------------------------|-------------------------------|
D:--5-5-5-5--5-5--3--3-3---------|--5-5-5-5--5-5--3--3-3--8--7-8-|
A:--3-3-3-3--3-3--1--1-1--3--3-3-|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--6--5-6-|
E:------------------------1--1-1-|-------------------------------|


  Outro

e:-----------------------------------------||
B:-----------------------------------------||
G:-----------------------------------------||
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0------||
A:----------------5--------3----------1----||
E:--------------------------------------3--||.


ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º                                                      º
º                   I WAS THERE !                      º
º                                                      º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
º                                ³                     º
º                                ³  MONSTERS OF ROCK:  º
º                                ³                     º
º  13.08.1991  CHORZOW, POLAND   ³        AC\DC        º
º                                ³      METALLICA      º
º                                ³     QUEENSRYCHE     º
º                                ³                     º
ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ
º                                ³                     º
º                                ³  A REAL LIVE TOUR:  º
º                                ³                     º
º  05.04.1993  OSTRAVA, CZECH    ³     IRON MAIDEN     º
º                       REPUBLIC ³        ZEUS         º
º                                ³                     º
º                                ³                     º
ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ
º                                ³                     º
º                                ³  WERCHTER FESTIVAL: º
º                                ³                     º
º                                ³       METALLICA     º
º                                ³     LENNY KRAVITZ   º
º                                ³      NEIL YOUNG     º
º  04.07.1993  WERCHTER, BELGIUM ³     FAITH NO MORE   º
º                                ³    THE BLACK CROWES º
º                                ³      SONIC YOUTH    º
º                                ³  THE TRAGICALLY HIP º
º                                ³        SUGAR        º
º                                ³       LEVELLERS     º
º                                ³                     º
ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ
º                                ³                     º
º                                ³  GET A GRIP TOUR:   º
º                                ³                     º
º  30.05.1994  OSTRAVA, CZECH    ³      AEROSMITH      º
º                       REPUBLIC ³       EXTREME       º
º                                ³                     º
º                                ³                     º
ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ
º                                ³                     º
º                                ³                     º
º  08.12.1994  ZABRZE, POLAND    ³        SLAYER       º
º                                ³     MACHINE HEAD    º
º                                ³                     º
ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ
º                                ³                     º
º                                ³       MEGADETH      º
º  05.04.1995  PRAGUE, CZECH     ³                     º
º                      REPUBLIC  ³   CORROSION         º
º                                ³       OF CONFORMITY º
º                                ³                     º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼImportant: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at tabfu.thudspace.net. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

This song is displayed as text-only. Transposing and tuning is only available for chordpro-songs.

Login - add to songbook

Rating click stars to rate

Layout
Accuracy

SHARE PAGE  
You need to log in to post comments