Guitar Tabs, Chords and Lyrics


cryin   Joe SatrianiFrom: Jerry Moffett                                     Cryin'
                                by Joe Satriani


                                                                              

 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
11--(12)--11p9-----11--(12)--(11)--(12)p9-------------9~~~---------11--(12)-  
 ----
 -------------------------------------------11--9--11--------11--9-----------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
11p9--11--(12)--(11)--(12)p9-------------11--(12)--11p9--11--(12)--(11)-----  
 ----
 ------------------------------9/11/14\9-------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
(12)p9-------------9~~~--------------------------------------(20)--(19)p17--  
 ----
 --------11--9--11--------11--9-----12/14\9--9/14\12\9-----------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
19--(20)--(19)--(20)--(19)p17---------17-------------(20)--(19)p17--19--(20)  
 ----
 -------------------------------x--18------18--16----------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ---------------------19--19--(21)--(19)~~~----------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
(19)--(20)--(19)p17-------------------------(20)--(19)p17--19--(20)--(19)---  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ----------------------------------------------------------------------17----  
 ----
 ------------------------------------------------------------------17--------  
 ----
(20)--(19)p17----------17--17----------16-----------------------------------  
 ----
 ---------------18--18----------18--16------16--18--(21)--(18)---------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

(19)------17--(19)--------------16--(17)--(16)------------------------------  
 ----
 ------17------------16--17--17------------------17--(19)--17-----(19)~~~----  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ----17--(19)------17--(19)--------------19--(21)--16--(17)--(16)------------  
 ----
17------------17------------16--17--17----------------------------17--(19)--  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
~~~-------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 --------------2--4--2--x--x--4--2--(6)--(4)p2--x--x-----------2-------------  
 ----
 --------2--4-----------------------------------------4--2--4-----4--2-------  
 ----
 -----------------------------------------------------------------------2----  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------2--4--2--x--x--4--2--(6)--(4)p2--x--x--2/4/7\2--------------  
 ----
 ----------2--4--------------------------------------------------------2--4--  
 ----
(4)p0-----------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
2--4--2--x--x--4--2--(6)--(4)p2--x--x-----------2--2--------------------2--4  
 ----
 ---------------------------------------4--2--4--------4--2-----2--2--4------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ------------------------------9---------------------------------------------  
 ----
 ---------------------------------9---------------------------------12--(14)-  
 ----
 --------4--4--6--4--11--(13)--------(12)--11--(13)--(11)p9--11--9-----------  
 ----
2--4/6----------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 ---------17--(19)------17--(19)--------------16--(17)--(16)-----------------  
 ----
~~~--17------------17------------16--17--17------------------17--(19)--(17)-  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

 -----------------------------------------17--(19)------17--(19)-------------  
 ----
 ---(19)~~~---------------------------17------------17------------16--17--17-  
 ----
 ------------16--(18)--(16)--(18)--------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              


                                                                              

19--(21)--16--(17)--(16)----------------------------------------------------  
 ----
 --------------------------17--(19)~~~---------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
 ----------------------------------------------------------------------------  
 ----
                                                                              
============================================================================  
====
==                           TABLATURE EXPLANATION 
                           ==
============================================================================  
====

 ----------                            ----------
 ----5h8--- Hammeron                   ----(8)--- Ghost Note
 ----------                            ----------
 ----5p8--- Pulloff                    ----------

 ----------                            ----------
 ----5/8--- Slide Up                   -----x---- Dead Note
 ----------                            ----------
 ----5\8--- Slide Down                 ----------

 ----------                            ||------|| Repeat Start & End
 ----5~~~-- Vibrato                    ||*----*||
 ----------                            ||*----*||
 ----------                            ||------||

============================================================================  
====
==           Created with a shareware version of the BUCKET 'O TAB 
           ==
==                  tablature creation software for Windows 
                  ==
==                           For more information: 
                           ==
==                          email: gse@ocsystems.com 
                         ==
==      US Mail: The Bucket, 3176-B5 Summit Square Dr., Oakton, VA 22124 
     ==
============================================================================  
====
I used "Bucket 'o Tab" to tab this.  The only complaint I have is how to tab 
a bend.  Maybe I just don't know how to use it yet, but anyway....

For bends, I put the note bent to in parens.  On pre-bends, the paren note 
is first.  I have parts of the following songs also if anyone wants them, 
e-mail me.

Crush of Love
One Big Rush
Into the Light
Rubina
Ice 9
Surfing with the Alien
Tears in the Rain
Flying in a Blue Dream
The Bells of Lal Part II
The Forgotten I & II
The Snake
Brother John
Always with You, Always with Me
Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at tabfu.thudspace.net. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

This song is displayed as text-only. Transposing and tuning is only available for chordpro-songs.

Login - add to songbook

Rating click stars to rate

Layout
Accuracy

SHARE PAGE  
You need to log in to post comments