Guitar Tabs, Chords and Lyrics


Hvidsten Kro  Misc. Unsigned Bands

[A]Sorte Halifax-maskiner hopped’ over klitterne ved S[Bm]øndervig
som pau[E]keslag fra BBC, som trækfugle der j[A]og forbi
lavt ind over Jylland med kursen sønden om Ho[Bm]bro
snart stod fald[E]skærme som hvide blomster mod den natblå [A]ro
i køk[E]kenet på kroen gik a[D]lt sin vante g[A]ang
Gudr[E]un bagte æggekage m[D]ens hun stod og s[A]ang
men[F#m] fra den 12. marts i ’43 var der ikke mere [E]ro
på Hvidsten K[A]ro


For [A]da kom dr. Thorup og en fremmed ind i kroens skænke[Bm]stue
og sagde: ”Marius F[E]iil, hvis du vil er du ham vi skal br[A]uge
der er containere med våben på markerne ved Allestrupg[Bm]ård
de skal bringes ind til Ra[E]nders før tyskerne fornemmer hvad der for[A]egår”
”Jeg skal l[E]ige spørge Gudrun” var hvad M[D]arius fik s[A]agt
så var H[E]vidstengruppen dannet og L[D]ondon fik kon[A]takt
det[F#m] gik godt et år og så tog sorgen varig b[E]o
på Hvidsten K[A]ro
[A]Snart så var de fjorten og i familien Fiil tog alle[Bm] fat
og var der h[E]ilsen til Elias over BBC så var der bid i [A]nat
i 1943 var danskerne begyndt at vågne [Bm]op
sabotører sku’ b[E]evæbnes, og det var Hvidstengruppens j[A]ob
de ly[E]ste op mod himlen, tre [D]hvide og en r[A]ød
en e[E]nkelt uopmærksomhed ku’ [D]vær’ den visse d[A]ød
og [F#m]efter nattens arbejde var der en mellemmad eller [E]to
på Hvidsten K[A]ro
[A]Store sorte fugle over Jylland, sønden om H[Bm]obro
faldskæ[E]rme på himlen hvide blomster mod den natblå [A]ro
der lå tyskere i Randers, der lå tyskere ved Mariager F[Bm]jord
de vidste der var n[E]oget galt men tørvegrave sletter alle sp[A]or
de nå[E]ede ud til kroen når f[D]lyene var v[A]æk
på l[E]oftet lå en faldskærmsmand og ry[D]stede af sk[A]ræk
han[F#m] knugede sin giftampul og klyngede sig til en spinkel t[E]ro
på Hvidsten K[A]ro
[A]Faldskærmsmanden var frivillig, han var lydløs, han var [Bm]
han kunne sprænge b[E]roer så die Wehrmacht’s togtransporter gik i s[A]
men han blev taget af Gestapo hos en kvinde som han faldt for og fik [Bm]lov
men giftam[E]pullen fik han ikke for de tog ham mens han s[A]ov
SS’ s[E]orte bødler satte to[D]mmelskruer p[A]å
og M[E]arius var røbet før t[D]estiklerne blev b[A]
ja [F#m]klokken den var slået før bornholmeren den slog [E]to
på Hvidsten K[A]ro
[A]En morgen midt i marts blev kroen forvandlet til et [Bm]håb
der var st[E]øvletramp i gården, motorstøj og tysk kommando[A]råb
Gudrun stod i køkkenet, det bankede på den lave [Bm]dør
”Heil Hitler! H[E]ände hoch!” og Gudrun hvisked’ ”Åh Gud nej nu er det lige f[A]ør”
men M[E]arius han gryntede den g[D]amle fatal[A]ist:
”Det[E] går jo nok og Gudrun, lad nu [D]vær’ at vær’ så t[A]rist”
men[F#m] hun gøs for der var en hæslig lyd af en stikker der [E]lo
over Hvidsten K[A]ro
[A]Så førtes alle fjorten ind til Århus, og så til Hor[Bm]serød
Niels Fiil sagde til sin f[E]ar: ”Jeg tror det bliver vores d[A]ød”
Hvidstengruppen sad som gidsler i en gammel rød b[Bm]arak
for nazisterne sk[E]u’ ha’ nogen at skyde for at holde folk i sk[A]ak
på Da[E]gmarhus i København der blev kr[D]igsretten s[A]at
og o[E]tte af dem dømtes til at [D]dø den næste [A]nat
men[F#m] man hørte ingen gråd, nej de tog det med en iskold r[E]o
dem fra Hvidsten K[A]ro
[A]Da Marius forlod sin celle favned’ han en tysk sold[Bm]at
og tilgav h[E]am og sagde: ”Du skal vide a[A]t
det er ikke jer almindelige tyskere som vi har kæmpet [Bm]mod
nej, det er det on[E]de der har magten over jer og os” og tyskeren fo[A]rstod
i Ryv[E]angen til sidst, hvor de t[D]avse pæle s[A]tår
de o[E]tte af dem sang: ”Altid f[D]rejdig når du g[A]år”
sol[F#m]en steg, ordren lød, så faldt de to og t[E]o
dem fra Hvidsten K[A]ro
[A]I sommeren ’45 kom de atter hjem og fik den sidste [Bm]ro
i en fæ[E]llesgrav ved landevejen 100 meter nord for k[A]roen
og kører du forbi en dag så tøv en kende før du videre [Bm]ta’r
for det er ik[E]ke længe siden, og de gav det dyrebareste vi h[A]ar
denga[E]ng jeg var lille var j[D]eg der med min f[A]ar
da s[E]tod Gudrun stadigvæk og g[D]jorde æggekagen k[A]lar
så’[F#m]n en vinteraften i den dybe stille natblå r[E]o
på Hvidsten K[A]ro

Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.guitaretab.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

Text color:
Chord color:
Chord grids: 
Font size:    
Page size: 

A Bm D E F#m
variations - click chord images

Login - add to songbook

Transpose chords

Tuning

Rating click stars to rate

Layout
Accuracy

SHARE PAGE  
You need to log in to post comments