Guitar Tabs, Chords and Lyrics


Papuri Sa Diyos  Various Artists

[G]Papuri sa [C]Diyos

[D]Papuri sa [G]Diyos

[G]Papuri sa [C]Diyos sa kait[D7]aasan[G]
[D]At sa lupa'y [G]kapayapaan
[D]At sa lupa'y [G]kapayapaan
[C]Sa mga [Am]taong kinal[D7]ulugdan N[G]iya
[D]Pinupuri Ka nami[G]n, [D]dinarangal Ka n[G]amin
[Bm]Sinasamba Ka [Em]namin, i[A]pinagbubunyi Ka n[D]amin
[G]Pinasasalamata[C]n Ka [A]nami[D]n
[G]Sa 'Yong dakilang angk[C]ing [D7]kapuriha[G]n
[G]Panginoong [C]Diyos, [A]Hari ng l[D]angit
[Bm]Diyos Amang [Em]makapangyarihan [Am]sa l[D]ahat
[G]Panginoong [C]Hesukristo, [A]Bugtong na [D]Anak
[G]Panginoong Diyos, [C]Kordero ng Diyos
[D7]Anak ng Am[G]a
[G]Ikaw na nag-a[GM7]alis ng mga[C] kasalanan[A] ng sanlibu[D]tan
[G]Maawa [Em]Ka , m[Bm]aawa [C]Ka sa [Am]ami[D]n
[G]Ikaw na nag-a[GM7]alis ng mga[C] kasalanan[A] ng sanlibu[D]tan
[G]                   [Em]                  
Tanggapin Mo ang aming kahilingan

[Bm]Tanggapin Mo ang a[C]ming kahilingan

[Am]Ikaw na naluklok sa [G]kanan ng [Em]Ama
[Am]Maawa ka, [D]Maawa ka sa a[G]min
[D]Sapagkat Ikaw lamang [G]ang Banal at ang [D]Kataastaas[G]an
[C]Ikaw lamang, O Hes[G]ukristo, ang[Am] Pan[D7]gino[G]on
[D]Kasama ng Espiritu [G]Santo
[D]Sa kadakilaa[G]n
[Am]ng Diyos A[D]ma, Ame[G]n
[Am]ng Diyos A[D]ma, Ame[G]n
[G]Papuri sa [C]Diyos
[D]Papuri sa [G]Diyos
[G]Papuri sa [C]Diyos sa kait[D7]aasa[G]n
ghost_iceman@yahoo.com
gerardo b. tanabe

Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.guitaretab.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

Text color:
Chord color:
Chord grids: 
Font size:    
Page size: 

A Am Bm C D D7 Em G Gm7
variations - click chord images

Login - add to songbook

Transpose chords

Tuning

Rating click stars to rate

Layout
Accuracy

SHARE PAGE  
You need to log in to post comments