Papuri Sa Diyos

Various Artists

 GC
 Papuri sa Diyos

 DG
 Papuri sa Diyos

 GCD7G
 Papuri sa Diyos sa kaitaasan 

 DG
 At sa lupa'y kapayapaan

 DG
 At sa lupa'y kapayapaan

 CAmD7G
 Sa mga taong kinalulugdan Niya

 DGDG
 Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin

 BmEmAD
 Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin

 GCAD
 Pinasasalamatan Ka namin

 GCD7G
 Sa 'Yong dakilang angking kapurihan

 GCAD
 Panginoong Diyos, Hari ng langit

 BmEmAmD
 Diyos Amang makapangyarihan sa lahat

 GCAD
 Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak

 GC
 Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos

 D7G
 Anak ng Ama

 GGM7CAD
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan

 GEmBmCAmD
 Maawa Ka , maawa Ka sa amin

 GGM7CAD
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan

 GEm
Tanggapin Mo ang aming kahilingan

 BmC
 Tanggapin Mo ang aming kahilingan

 AmGEm
 Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama

 AmDG
 Maawa ka, Maawa ka sa amin

 DGDG
 Sapagkat Ikaw lamang ang Banal at ang Kataastaasan

 CGAmD7G
 Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon

 DG
 Kasama ng Espiritu Santo

 DG
 Sa kadakilaan

 AmDG
 ng Diyos Ama, Amen

 AmDG
 ng Diyos Ama, Amen

 GC
 Papuri sa Diyos

 DG
 Papuri sa Diyos

 GCD7G
 Papuri sa Diyos sa kaitaasan

ghost_iceman@yahoo.com
gerardo b. tanabe


A Am Bm C D D7 Em G Gm7
variations - click chord images
Transpose chords:
Tuning:
Cool service:
View: Size:
A  A  A
Rating:
Layout:
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
Accuracy:
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
click stars to rate
Chordie recommends:
Check out JamPlay.com for online video guitar lessons
Songbook:
Login to add this song to your songbook
Support the artist
Preview/buy this song
MSN Music
Why this non-profit ad?

 
login to add comments/video/corrections