Chordie logo

Papuri Sa Diyos  Various Artists

[G]Papuri sa [C]Diyos

[D]Papuri sa [G]Diyos

[G]Papuri sa [C]Diyos sa kait[D7]aasan[G]

[D]At sa lupa'y [G]kapayapaan

[D]At sa lupa'y [G]kapayapaan

[C]Sa mga [Am]taong kinal[D7]ulugdan N[G]iya

[D]Pinupuri Ka nami[G]n, [D]dinarangal Ka n[G]amin

[Bm]Sinasamba Ka [Em]namin, i[A]pinagbubunyi Ka n[D]amin

[G]Pinasasalamata[C]n Ka [A]nami[D]n

[G]Sa 'Yong dakilang angk[C]ing [D7]kapuriha[G]n

[G]Panginoong [C]Diyos, [A]Hari ng l[D]angit


[Bm]Diyos Amang [Em]makapangyarihan [Am]sa l[D]ahat

[G]Panginoong [C]Hesukristo, [A]Bugtong na [D]Anak

[G]Panginoong Diyos, [C]Kordero ng Diyos

[D7]Anak ng Am[G]a


[G]Ikaw na nag-a[GM7]alis ng mga[C] kasalanan[A] ng sanlibu[D]tan

[G]Maawa [Em]Ka , m[Bm]aawa [C]Ka sa [Am]ami[D]n

[G]Ikaw na nag-a[GM7]alis ng mga[C] kasalanan[A] ng sanlibu[D]tan

[G]                   [Em]                  
Tanggapin Mo ang aming kahilingan

[Bm]Tanggapin Mo ang a[C]ming kahilingan

[Am]Ikaw na naluklok sa [G]kanan ng [Em]Ama

[Am]Maawa ka, [D]Maawa ka sa a[G]min

[D]Sapagkat Ikaw lamang [G]ang Banal at ang [D]Kataastaas[G]an

[C]Ikaw lamang, O Hes[G]ukristo, ang[Am] Pan[D7]gino[G]on

[D]Kasama ng Espiritu [G]Santo

[D]Sa kadakilaa[G]n

[Am]ng Diyos A[D]ma, Ame[G]n

[Am]ng Diyos A[D]ma, Ame[G]n

[G]Papuri sa [C]Diyos

[D]Papuri sa [G]Diyos

[G]Papuri sa [C]Diyos sa kait[D7]aasa[G]n


ghost_iceman@yahoo.com
gerardo b. tanabe

Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.guitaretab.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists/composers will. To remove this song please click here.

A Am Bm C D D7 Em G Gm7
variations - click chord images

Login - add to songbook

Transpose chords

Tuning

Rating click stars to rate

Layout
Accuracy

SHARE PAGE  

You need to log in to post comments