Guitar Tabs, Chords and Lyrics


Nakalimutan Ang Diyos  WudsINTRO CP: Am-F-G-Am(4x)

[Am]dito ba sa mun[F]do ano'ng tunay [G]na kaila[Am]ngan?
[Am]ang magpakasa[F]rap at magka[G]mit ng kayama[Am]nan?
anu[Am]mang kayama[F]nan na akala [G]mo'y walang hang[Am]ganan,
[Am]darating ang [F]panahon, yaan ay '[G]yong ii[Am]wan!
(repeat 2x)

Am-F-G-Am

[Am-Em]                                     
refrain:
[Am]sobrang ka[Em]pangyari[Am]han,
sobrang [Em]kayama[Am]nan,
sobrang [Em]kataka[Am]wan!
i[Am]lan [Em]sa mamama[Am]yan
ang nag[Em]sisiga[Am]wan,
mga [Em]ganid, mga [Am]ganid!!!

chorus:
ma[C]raming nagpa[G]panggap [F]na maka[C]bayan
[C]gamit ang sali[G]tang [F]kalayaan
eh ang [C]demok[G]rasya at [F]kala[C]yaan
[C]ay nakasa[G]lalay sa a[F]ting kakayahan
[C]na pi[G]gilin [F]at kontro[C]lin
[C]ang mga pag[G]nanasa at mga[F] gawain
eh ano [C]pa ang gust[G]o mo na m[F]agpapasaya s[C]a'yo?
C G F(hold)
ito ba ang karangyaan sa pamumuhay?

(narrated)
malaking bahay
magarang kotse
maraming pera
magandang asawa
may mga anak
magandang damit
masarap na pagkain
sikat na sikat kase may pangalan
pero nakalimutan ang Diyos

adlib:Am-Em

repeat refrain'
(adlib, do chorus chord pattern)

(chord pattern:Am-Em)
ang daming namatay nang nakaraang patayan, nagkabigayan
ilan sa mamamayan ang nagsisigawan
tahimik, tahimik!!!

(repeat chorus and narration)

END

+--------------------------------------------------------------------------+

| This file is the author's own work and represents their interpretation |
| of the song. You may only use this file for private study, scholarship, |
| or research. |
+--------------------------------------------------------------------------+


Ultimate-Guitar.Com © 2005

Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.ultimate-guitar.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

Text color:
Chord color:
Chord grids: 
Font size:    
Page size: 

Am C Em F G
variations - click chord images

Login - add to songbook

Transpose chords

Tuning

Rating click stars to rate

Layout
Accuracy

SHARE PAGE  
You need to log in to post comments