Guitar Tabs, Chords and Lyrics
Update 25:10. 13:00. Site is back up running again. Songbooks are recovered. Woring on getting search back up..


Alapaap  Eraserheads

Tab by: Rol John Torralba
Intro 4x
 
 e|-------------------------------------------|
 b|-------------------------------------------|
 g|-------------------------------------------|
 d|--------4-4h5-4--0-------------------------|
 a|------5------------------------------------|
 e|--3-3--------------------------------------|

[GM7]May isang umaga, na tayo'y magsasama
[CM7]Haya at halina sa [GM7]alapaap
[CM7]O, anong sarap, [FM7]haa...
[G]Hanggang sa [A]dulo ng mun[B]do[C]
[G]Hanggang mau[A]bos ang ubo[B] [C]
[G]Hanggang gum[A]ulong ang l[B]uha[C]
[G]Hanggang mah[A]ulog ang ta[B]la[C]
Chorus:
[G]Masdan mo ang aking [A]mata
'Di mo [B]ba nakikit[C]a
[G]Ako ngayo'y [A]lumilipad at[B] nasa langit n[C]a
D C hold
Gusto mo bang sumama ?
Hin[G]di mo na kailan[A]gan ang magt[B]ago't mahiy[C]a
Hin[G]di mo na kailan[A]gan humanap [B]ng ib[C]a
[G]Kalimutan lang m[A]una
Ang la[B]hat ng proble[C]ma
[G]Huminga ka ng m[A]alalim at tayo'y[B] lalarga n[C]a
D C hold
Handa na bang gumala
Adlib:
[F]Pap-p[G]a-rap[C]... p[A]ap-p[F]a-ra[G]p-pa..
[A]Pa p[C#]a pa [D]pa (p[E]apapapa....)
[A]Pa pa[C#] pa pa[D] (papa[E]papa....)
[C]La-[B]la-[C]la..[B]. o[C]ooh [C#]hoo [D]hoo...
[G]Ang daming ba[A]wal sa mun[B]do (An[C]g daming bawal sa mundo)
[G]Sinasakal nil[A]a tayo (Si[B]nasaka[C]l nila tayo)
[G]Buksan ang pu[A]so at isip[B]an (Bu[C]ksan ang puso at isipan)
[G]Paliparin ang[A] kamalayan[B] (Pali[C]parin)
Chorus 2:
[G]Masdan mo ang aking [A]mata
'Di mo [B]ba nakikita[C]
[G]Ako'y lumil[A]ipad at n[B]asa alapaap[C] na
Gusto mo [D]bang ([C]gusto mo bang)
Gusto mo [D]bang ([C]gusto mo bang)
Gusto mo [D]bang ([C]gusto mo bang)
Gusto mo [D]bang ([C]gusto mo bang)
Gusto mo [D]bang ([C]gusto mo bang)
Gusto mo [D]bang ([C]gusto mo bang)
Gusto mo [D]bang ([C]gusto mo bang)
Gusto mo [D]bang ([C]gusto mo bang)
C hold
Sumama ?
First Tab posted. Thank you for using my tab.

Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.guitaretab.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

Text color:
Chord color:
Chord grids: 
Font size:    
Page size: 

A B C C# Cm7 D E F Fm7 G Gm7
Rate #3 of 11 versions

Jango Player

Login - add to songbook

SHARE PAGE  You need to log in to post comments