Guitar Tabs, Chords and Lyrics
Update 25:10. 13:00. Site is back up running again. Songbooks are recovered. Woring on getting search back up..


Tindahan Ni Aling Nena  Eraserheads

Tindahan ni Aling Nena by: Eraserheads
G break (/G-/A-/B-/C)
Isang araw...
[C]Pumunta ako[G] sa tind[Am]ahan ni Al[G]ing
nena
F C G-break
Para bumili ng suka
[C]Pagbayad k[G]o aking naki[Am]ta
[G]Isang dalaga n[F]akadungaw sa
bint[G]ana
[Am]Natula[G]la ako[Am], laglag ang [G]puso
k[Am]o
Nalaglag d[F]in ang sukang [G]hawak
ko
[C]Napasi[G]gaw si Aling [Am]Nena
[G]Ako naman ay p[F]arang
C G (pause)
nakuryenteng pusa
[C]Ngunit nat[G]anggal ang hi[Am]ya ng
nak[G]ita ko na
[F]Nakatawa [C]ang [G]dalaga
[Am]Panay ang "[G]Sori Ho[Am]"
[G]Sa pagmamadal[Am]i nakalimut[F]an pa
ang s[G]ukli ko
[Am]Pagdating s[G]a baha[Am]y naglit [C]si
nanay
[F]Pero oks lang [G]ako ay inlab[C]abo ng
tun[G]ay.
Chorus:
[C]Tindah[G]an ni Ali[Am]ng N[G]ena
[F]Parang isang [G]kuwentong
pampel[C]ikul[G]a
[C]Mura na at [G]sari-sari p[Am]a ang
itini[G]tinda
[F]Pero ang tanging [G]nais ko ay
G (break)
'di mabibili ng pera.
[C]Pumunta a[G]ko sa tin[Am]dahan
kinab[G]ukasan
F C G- break
Para makipagkilala
[C]Ngunit sab[G]i ni Aling N[Am]ena
Hab[G]ang maaga'y [F]huwag na raw
ak[C]ong um[G]asa
[Am]Anak niya'y [G]aalis na[Am] papuntang
[G] [Am]  
[Canada]  
Tatlong [F]araw na lang ay [G]babay
na.
(Repeat Chorus)
[C]Hindi mapi[G]gil ang damd[Am]amin
Ak[G]o'y nagmaka[F]awang [C]ipakil[G]ala
[C]Payag daw [G]siya kung araw-[Am]araw
Ay mer[G]on akong bin[F]ibili sa [C]tinda
n[G]iya.
[Am]Ako'y pum[G]ayag at[Am] 'pinakila[G]la n[Am]iya
Sa kanyang k[F]aisa-is[G]ang dalaga
[Am]Ngunit nang [G]makilal[Am]a siya'y
tumal[G]ikod n[Am]a
F C-G- break
At iniwan akong nakatanga.
(Repeat Chorus)
Chorus 2:
[C]Tinda[G]han ni A[Am]ling N[G]ena
[F]Dito nau[G]ubos ang ak[C]ing p[G]era
[C]Araw-araw [G]ay naghihint[Am]ay
O Aling[G] Nena, plis na[F]man
G (pause)
maawa ka-- ah...
Alam n'yo'ng nangyari?
 
 C-G-Am-G-F-G-

Wala, ahh... wala, ahh... wala,
ahh...
Oh, Diyos ko!
 
 C-G-Am-G-F-G-

Wala, ahh... wala, ahh... wala,
ahh...
 
 C-G-Am-G-F-G-C hold

Wala, ahh... wala, ahh... wala,
ahh-aah-ahhh....

Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.guitaretab.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

Text color:
Chord color:
Chord grids: 
Font size:    
Page size: 

Am C F G
Rate #1 of 5 versions

Login - add to songbook

SHARE PAGE  You need to log in to post comments