Guitar Tabs, Chords and Lyrics
Server problems seems to be fixed. Chordie has been experiencing problems with songs disappearing. These issues now seems to be fixed, but still verifying the fix. If you find anything strange, please email admin@chordie.com.


Ruta 1  kent

 
 -------------------------------------------------------------------------

RUTA 1 ? Kent
 
 -------------------------------------------------------------------------

Tabbed by: Kengus
Standard tuning
INTRO
[C] [D] [Bm] [Em]  
[C] [D] [Bm] [C]  
VERSE I
[C] Du skulle ha läm[D]nat mig, [Bm] förr eller se[Em]nare
Och jag mi[C]nns jag var som ett[D] bortsprunget ba[Bm]rn[C]
[C] Jag bar dina re[D]sväskor, [Bm] följde dig till fl[Em]ygplatsen
Det var d[C]är nånstans min un[D]gdom klarades a[Bm]v[C]
PRE-CHORUS
Så vi g[C]av oss a[D]v, men vi gic[Bm]k båda två åt helt [Em]olika håll
När vi k[C]om tillba[D]ks fanns det in[Bm]genting kvar utav os[C]s vi var noll
CHORUS
A-[C]ha, ti[D]den går så f[Am]ort, varje d[D]ag är likad[C]an
Man dr[D]ömmer om att fl[Em]y, att ly[D]ftas till ett högre[C] plan
Och så fly[D]ttar man till stor[Em]stan, kanske gif[D]ter man sig, skaffar ba[C]rn
Och så fly[D]ttar man till[Em]baka, plötsligt är man tillbaka
På ruta et[C]t
VERSE II
Om du ville lä[D]mna mig,[Bm] skulle du lä[Em]mna mig
Om jag grä[C]t som Hötorgskon[D]stens längtande b[Bm]arn[C]
[C] Jag berövas res[D]väskor [Bm] i min taxi mot fl[Em]ygplatsen
Väl dä[C]r ser jag plöt[D]sligt allt så kla[Bm]rt[C]
PRE-CHORUS
Så vi ge[C]r oss a[D]v, vi är nä[Bm]stan i synk vi går [Em]åt samma håll
Det är d[C]u och j[D]ag, låt i[Bm]ngenting annat få sp[C]ela nån roll
CHORUS
A-[C]ha, ti[D]den går så fo[Am]rt, varje da[D]g är likad[C]an
Men jag kä[D]nner mig som n[Em]y, jag är en [D]del av en viktig pl[C]an
Och vi fly[D]ttar till en ny[Em] stad, vi bara [D]lämnar vintern kv[C]ar
Och vi sa[D]tsar allt vi ha[Em]r
CHORUS
A-[C]ha, sätt[D] allt på ett ko[Am]rt, det är en c[D]hans vi måste t[C]a
Om du gö[D]r mig hel ig[Em]en, jag är ke[D]djans svagaste l[C]änk
Men jag hå[D]ller samman d[Em]en, vi dr[D]ömmer igen äntl[C]igen
Vi drö[D]mmer igen du och [Em]jag.
========================================================================

Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.guitaretab.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

Text color:
Chord color:
Chord grids: 
Font size:    
Page size: 

Am Bm C D Em
Rate #2 of 2 versions

Jango Player

Login - add to songbook

SHARE PAGE  
You need to log in to post comments