• pkdakhoagalant
  • pkdakhoagalant
  • Junior Member
  • From: 83/44 Đường Hồ Hảo Hớn, P.Cô G
  • Registered: 2022-08-17
  • Last post: Never
  • Posts: 0

Current signature

Phòng khám đa khoa GALANT là mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững do sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) G3VN,Sắc Màu Cuộc Sống, Nụ Cười.
Website: https://g3vn.com/
SĐT: 090 620 09 02
Địa chỉ: 83/44 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh