• devacoffee
  • devacoffee
  • Junior Member
  • From: Số 7 Phố Trần Thánh Tông, Bạch
  • Registered: 2022-08-23
  • Last post: Never
  • Posts: 0

Current signature

Với tầm nhìn quốc tế lớn, thương hiệu Deva chúng tôi đang hướng đến việc phát triển các cụm liên kết nông sản. Đó là chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến chế biến và cuối cùng là tiêu thụ. Việc kết nối chặt chẽ này giúp tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn. Từ đó phát triển bền vững nền nông nghiệp nước nhà.