• imallvn
  • Junior Member
  • Real name: IMALL Việt Nam
  • From: HCM
  • Registered: 2023-09-27
  • Last post: Never
  • Posts: 0

Contact information

Current signature

IMALL Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiên phong bán máy móc trong lĩnh vực dụng cụ cầm tay, dụng cụ dùng điện, máy đo chuyên dụng, thiết bị đo lường và thiết bị dùng trong công nghiệp.