• maydemtien
  • Junior Member
  • Real name: máy đếm tiền
  • From: 88B Đ.số 51, Phường 14, Gò Vấp
  • Registered: 2023-10-03
  • Last post: Never
  • Posts: 0

Current signature

Máy đếm tiền Hoàng Quân đếm tiền polymer VNĐ, ngoại tệ USD, EUR, tính tổng, cộng dồn, chia mẻ tách tờ, nhận biết mệnh giá và phát hiện tiền giả công nghệ UV, IR, 3D Scan MASU, Xiudun, Xinda, Maxda, Manic, Modul, Glory, Jingrui Zy, Silicon, Oudis, Balion. Địa chỉ: Số 88B Đường số 51, Phường 14, Gò Vấp, HCM
Hotline: 028 73 00 99 73
Website: https://masu.com.vn
#maydemtienmasu #maydemtiennhatban