Guitar Tabs, Chords and Lyrics


Cotabato  Asin

A[Am]ko'y isi[C]nilang sa isang [D]bayan ng Cota[Am]bato
Kasing gu[Am]lo ng [C]tao, kasing gu[D]lo ng mun[Am]do
[C]Dahil di mag[D]kasundo sa [C]relihiyon at prinsip[G]yo, nagkagu[Am-C-D-Am-]lo.

Ang [Am]bayan ko sa Cota[C]bato, kasing gu[D]lo ng isip [Am]ko
Di a[Am]lam kung saan nang[C]galing, di al[D]am kung saan pa[Am]tungo
Kapat[C]id sa kapat[D]id, lam[C]an sa lam[G]an
Sila-si[C]la ang nagla[D]laban, di [C]ko alam ang dahil[G]an ng gu[Am-C-D-Am-]lo.

Ba[Am]kit nagkagan[C]on, ang sag[D]ot sa tanong [Am]ko
Ba[Am]kit kayo nag[C]kagulo, bakit ka[D]yo nag-[Am]away
Prins[C]ipyo mo'y iga[D]galang ko kung ak[C]o'y iyong nires[G]peto
Kung n[C]agtulungan ka[D]yo, di [C]sana magu[G]lo ang bayan [Am]ko.
Sa [C]bayan kong sini[D]langan, sa [C]timog Cota[G]bato
A[C]ko ay namul[D]at sa [G]napakalaking gu[E]lo
Dah[C]il walang res[D]peto sa prins[C]ipyo ng kapwa [G]tao
C D G E pause Am-C-D-Am-;(2x)
Kapwa Pilipino ay pinapahirapan mo, ang gulo.

A[Am]ko'y nanana[C]wagan, humihin[D]gi ng tulong [Am]n'yo
Kapaya[Am]paa'y bigyan ng da[C]an, kapaya[D]paan sa bayan [Am]ko
Bakit [C]kailangan pang mag[D]laban, mag[C]kapatid kayo sa du[G]go
Kail[C]an kayo magka[D]kasundo, kapaya[C]paa'y kailan matata[G]mo ng bayan[Am-C-D-Am-] ko?

Kung a[Am]ko'y may maitu[C]tulong, tutulong n[D]ang buong pu[Am]so
Gi[Am]tara ko'y aking ina[C]alay, kung mag[D]kagulo'y gamitin [Am]mo
Kung ang ka[C]laba'y walang pu[D]so, puso na r[C]in ang gamitin [G]mo
I[C]turing mong isang kai[D]bigan
Isipin m[C]ong siya'y may puso r[D]in katulad [Am]mo.
Coda
Sa [C]bayan kong sini[D]langan (bakit may gulo...)
Sa [C]timog Cota[G]bato (sa timog Cotabato)
A[C]ko ay namul[D]at (kailan matatapos...)
Sa [G]napakalaking gu[E]lo (ang gulo)
Dah[C]il walang res[D]peto (kailan magkakasundo...)
Sa prins[C]ipyo ng kapwa [G]tao (ang tao)
Kap[C]wa Pilipi[D]no (kapwa Pilipino...)
Ay ki[G]nakalaban [E]mo (bakit kinalaban mo)
Am pause A
Ang gulo.

Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.guitaretab.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

Text color:
Chord color:
Chord grids: 
Font size:    
Page size: 

Am C D E G
variations - click chord images

Login - add to songbook

Transpose chords

Tuning

Rating click stars to rate

Layout
Accuracy

Jango Player

SHARE PAGE  
You need to log in to post comments