Topic: Giới thiệu thành viên mới

Xin chào!

Mình là Khanh, thành viên mới, rất vui được làm quen với các bạn! 

Re: Giới thiệu thành viên mới

Translation (Vietnamese > English):

Hello! I'm Khanh, a new member, nice to meet you!

Answer: (English > Vietnamese):

Welcome to Chordie, Khanh ... obviously there will be a language barrier making conversation difficult, but not impossible due to Google Translator.

Chào mừng đến với Chordie, Khánh!  Rõ ràng sẽ có một rào cản ngôn ngữ làm cho cuộc trò chuyện trở nên khó khăn, nhưng không phải là không thể do Google Translator.     

Re: Giới thiệu thành viên mới

Khánh chào mừng bạn đến Chordie tận hưởng tất cả các tính năng mà chúng tôi phải cung cấp ở đây
Khanh welcome to Chordie enjoy all the features that we have to offer here smile     

"Growing old is not for sissies"